Expert legislația muncii

Expertul în legislația muncii este un profesionist care are cunoștințe aprofundate în domeniul reglementării juridice a relațiilor de muncă. Funcția a fost introdusă recent în Clasificare Ocupațiilor din România și poate fi exercitată doar de către persoanele care urmează și absolvă un curs de specializare.

Cursul este dedicat atât profesioniștilor care doresc ocuparea unei funcții de expert în legislația muncii, cât și celor care au ca obiectiv dobândirea cunoștințelor teoretice și practice pentru aplicarea legislației muncii în domeniul în care își desfășoară activitatea.

 Obiectivele cursului:
 • Dobândirea cunoștințelor teoretice și practice pentru aplicarea legislației muncii în raporturile individuale și colective de muncă
 • Actualizarea cunoștințelor în acord cu evoluțiile legale și jurisprudențiale
 • Validarea practicilor curente
 • Identificarea și evitarea erorilor în interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale și a jurisprudenței

Competenţe dobandite in urma participarii la curs (conform standard ocupational): 

 1. Aplicarea legislației naționale, europene și internaționale a muncii și securității sociale.
 2. Redactarea și/sau avizarea contractelor individuale / colective de muncă, precum și a tuturor actelor specifice legislației muncii și securității sociale.
 3. Aplicarea legislației cu privire la egalitatea de șanse, precum și combaterea hărțuirii la locul de muncă.
 4. Asistarea lucrătorilor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual / colectiv de muncă, inclusiv pe timpul cercetării disciplinare.
 5. Reprezentarea angajatorilor / patronatelor / sindicatelor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale / colective de muncă.
 6. Organizarea muncii și elaborarea sistemelor de salarizare la nivelul unității.
 7. Aplicarea procedurilor privind concedierea pentru motive care țin sau nu țin de persoana salariatului.
 8. Realizarea cercetării disciplinare, precum și aplicarea procedurilor legale privind răspunderea patrimonială.
 9. Aplicarea procedurilor privind soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale lucrătorilor.
 10. Concilierea conflictelor de muncă.
 11. Acordarea de consultanță / consiliere de specialitate în legislația muncii și securității sociale.
 12. Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor / patronatelor / sindicatelor în relația cu autoritățile din domeniul muncii și securității sociale

Curs deschis pentru:

 • Profesioniști în domeniul resurselor umane
 • Juriști
 • Membri de sindicat și reprezentanți ai salariaților
 • Manageri

Program de desfasurare: Cursul poate fi organizat atat ONLINE cat si cu PREZENTA FIZICA (la sediul camerei de Comerț și Industrie Prahova) sau HIBRID. La inscriere, veti preciza modalitatea preferata de participare la curs.

Indiferent de modul de modul de desfășurare a cursului, participanții vor avea acces, pe întreaga durată a cursului, la o bibliotecă online cu materiale teoretice video sau în format pdf, legislație actualizată, jurisprudență relevantă.

Cerinte speciale de participare la curs si obtinerea certificatului: Pentru inscrierea la acest curs sunt necesare indeplinirea urmatoarelor conditii, conform standardului ocupational:

 1. Studii superioare în drept, administrație publică / științe administrative cu diplomă de licență sau echivalent,

sau

 1. b) Pentru absolvenții de studii superioare în alt domeniu decât drept sau administrație publică / științe administrative absolvite cu diplomă de licență sau echivalent este obligatorie o experiență de minim 3 ani în domeniul resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii.
 • Dovada studiilor se face cu fotocopii ale actelor de studii conforme cu originalul.
 • Experiența se poate dovedi prin: CV și declarație pe proprie răspundere că se îndeplinește condiția de experiență minimă / contract de muncă / contract de voluntariat / contract de prestări servicii în fotocopii conforme cu originalul / adeverințe în original.

Cursanții care nu îndeplinesc condițiile de studii sau de vechime vor primi un certificat de participare, eliberat de Camera de Comerț și Industrie Prahova

Formator:  Dana Volosevici este doctor în drept și avocat coordonator la VP&Parners, societate de avocatură specializată în consultanță în domeniul dreptului muncii și dreptului industrial.

Autor al monografiilor „Gestionarea juridică a resurselor umane” și ”Detașarea transnațională. Aspecte teoretice și practice”.

Din anul 2002, activitatea de consultanță juridică este dublată de aceea de cadru didactic universitar. Teza sa de doctorat, „Analyse multi-facettes de l’intégration des salariés dans les sociétés commerciales, en France et en Roumanie”, a primit cea mai înaltă distincție a sistemului universitar francez – mention très honorable avec félicitations du jury.

Pentru mai multe informații:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută