Inspector / Referent resurse umane

Obiective:

 • Intocmirea documentelor de evidenta a personalului;
 • Gestionarea documentelor de evidenta a personalului;
 • Organizarea recrutarii personalului;
 • Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor;
 • Intocmirea statului de plata a personalului angajat;
  Administrarea bazei de date de evidenta a personalului.
Obiective exprimate in competente profesionale, tematica (conform standard ocupational)

 

Tematica:

 • Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului; Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului
 • Contractul individual de munca; Incheiere, modificare, suspendare, incetare
 • Contractul colectiv de munca; Incheiere, modificare, suspendare, incetare
 • Decizii; Adeverinte; Dosarul personal al salariatului; Documente resurse umane gestionate;
 • Vechimea in munca si stagiul de cotizare;
 • Jurisdictia muncii;
 • Regulamentul intern;
 • Răspunderea disciplinară; Răspunderea patrimonială;
 • Registrul general de evidenţă a salariaţilor in format electronic
 • Organizarea recrutarii si selectiei personalului; Integrarea psihosocioprofesionala
 • Comunicarea in mediul profesional
 • Intocmirea statului de plata pentru personalul angajat; Centralizatorul de salarii si transmiterea documentelor la administratia fiscala
 • Calculul si plata contributiilor la bugetele de asigurari sociale, Impozitul,Termenele de calcul si retinere pentru impozit si contributii
 • Categoriile de pensii din Romania
 • Limita de varsta, limita de varsta cu reducere pentru lucrul in grupe superioare de munca, anticipata, anticipata partiala, invaliditate si de urmas
Pentru mai multe informații:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută