Manager al sistemelor de management de mediu

Obiective:

 • Instruirea personalului departamentului de mediu;
 • Perfectionarea profesionala proprie;
 • Definirea politicii de mediu a organizatiei;
 • Elaborarea programelor de management de mediu;
 • Proiectarea sistemului de management de mediu;
 • Evaluarea aplicarii politicii si a programelor de mediu;
 • Organizarea si supravegherea auditului de mediu;
 • Implementarea sistemului de management de mediu;
 • Monitorizarea si corectarea periodica a managementului de mediu;
 • Proiectarea si gestionarea sistemului informational si de documentare a managementului de mediu;
 • Organizarea departamentului de protectie a mediului;
 • Planificarea activitatilor de protectie a mediului.
Obiective exprimate in competente profesionale (conform standard ocupational)

 

Tematica:

 • Prezentarea standardului SR EN ISO 14001:2005
 • Auditarea sistemelor de management de mediu: Prezentarea standardului SR EN ISO 19001:2003;
 • Terminologie;
 • Tipuri de audit;
 • Principii de auditare
 • Programul de audit
 • Activitati de audit
 • Raportarea auditului
 • Competenta si evaluarea auditorilor
 • Tehnici de audit
 • Certificarea si acreditarea
 • Relationarea ocupatiei “Manager al sistemului de management de mediu” cu standardul ocupational

 

Pentru mai multe informații:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută