Responsabil gestionare deșeuri

Scopul cursului:

 • Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deseurilor din cadrul firmei, astfel incat sa se asigure indeplinirea obligatiilor legale in domeniul gestionarii deseurilor.

ADRESABILITATE CURS:

Cursul se adreseaza agentilor economici care genereaza deseuri.

In conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. Conform alin.4 persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

TEMATICA

 • Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;
 • HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
 • HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
 • HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje completata si modificata prin HG 1872/2006 si HG 247/2011;
 • HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 • Ordin Ministru 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;
 • Ordin Ministru 1281/1121/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul colectarii selective;
 • Modalitati de completare si frecventa de raportare a datelor catre Agentia pentru Protectia Mediului privind: “Chestionarul Statistic”; ambalaje si deseuri de ambalaje; raportari lunare si anuale privind generarea/colectarea deseurilor; modalitati de completare a formularelor de transport deseuri periculoase si nepericuloase;
 • Probleme ridicate de cursanti privind gestiunea deseurilor;
 • Discutii libere pe tema prezentata.
Pentru mai multe informații:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută