Curs gratuit: Inspector/Referent resurse umane

Perioadă preconizată pentru desfășurare: ianuarie 2022

DATA EXACTĂ DE ORGANIZARE A EVENIMENTULUI URMEAZĂ A FI ANUNȚATĂ ÎN TIMP UTIL. VĂ MULȚUMIM!

A & C  PROIECTE ȘI CONSULTANȚĂ MANAGERIALĂ SRL– în calitate de Solicitant,  împreună cu Camera de Comerț și Industrie Prahova – Partener 1 și   Clasic Global Art SRL– Partener 2, derulează proiectul cu titlul:  “PERFORM – PERformanța companiei rezultă din FORMarea angajaților”.

Proiectul are ca scop creșterea participării la programele de formare profesională continuă, instruirea și profesionalizarea unui numar de 651 de angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale), din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest.

În cadrul proiectului, Camera de Comerț și Industrie Prahova va organiza începând cu luna IANUARIE  2022, cursul GRATUIT, autorizat ANC, cod COR 333304 : INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE”, în format ON-LINE.

Criteriile de selecție a grupului țintă sunt:

 • Persoane angajate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau timp parțial) sau angajați pe cont propriu (persoană fizică autorizată și întreprindere individuală);
 • Vârsta cuprinsă între 25 si 65 ani;
 • Domiciliul/reședința legală în una din  Regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest ;
 • Nu au beneficiat de sprijin prin alte proiecte finanțate pentru același tip de activitate.

După absolvirea cursului, participanții trebuie să aducă o dovadă privind îmbunătățirea statutului pe piața muncii datorită sprijinului oferit. Dovada va consta într-un contract individual de muncă/act adițional la contractul individual de muncă, extras din Revisal și fișa de post.

Tematica cursului:

 • Contractul individual și colectiv de muncă: încheiere, modificare, suspendare, încetare;
 • Întocmiea și gestionarea documentelor de evidență a personalului: adeverințe, decizii, acte adiționale
 • Registrul general de evidență a salariaților în format electronic;
 • Organizarea recrutării și selecției personalului-integrarea psihosocioprofesională;
 • Comunicarea în mediul profesional;
 • Întocmirea ștatului de plată pentru personalul angajat;
 • Calculul și plata constribuțiilor la bugetele de asigurări sociale;
 • Categoriile de pensii .

Competențe obținute:

 • Planificarea activităților de resurse umane;
 • Comunicarea cu angajații;
 • Întocmirea documentelor de evidență a personalului;
 • Gestionarea documentelor de evidență a personalului;
 • Organizarea recrutării personalului;
 • Întocmirea registrului general de evidență a salariaților;
 • întocmirea ștatului de plată pentru personalul angajat;
 • Administrarea bazei de date de evidență a personalului.

Pentru înscriere în proiect, vă rugăm să sunați la telefon: 0722.56.56.50, persoană de contact: Octavian Zăinescu, responsabil recrutare și comunicare, e-mail:octavian.zainescu@cciph.ro; 0724.02.14.39, persoană de contact: Anca Petrescu, responsabil acțiuni de informare și conșteintizare, anca.petrescu@cciph.ro

Locație

online
Scroll to Top

Caută