Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca - acreditat ANC

Perioadă preconizată pentru desfășurare: septembrie 2021

DATA EXACTĂ DE ORGANIZARE A EVENIMENTULUI URMEAZĂ A FI ANUNȚATĂ ÎN TIMP UTIL. VĂ MULȚUMIM!

Curs gratuit

Camera de Comert si Industrie Prahova in calitate de partener deruleaza un proiect european alaturi de Eu-Rom Training and Consultancy SRL si Resum Consulting S.R.L.  – “CONECT – COmpetente NEcesare CresTerii performantei angajatilor”, cod SMIS 135373,  menit să contribuie la dezvoltarea competențelor profesionale prin programe de formare profesională continuă.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară Educație și competențe – Creșterea nivelului de calificare a angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii și creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe adulții cu un nivel scăzut de calificare și persoane cu vârsta de peste 40 de ani din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

Durata proiectului este de 24 de luni, in perioada 06.04.2021-05.03.2023,  iar grupul țintă este alcătuit din angajați, inclusiv persoane fizice autorizate și întreprinderi individuale, care corespund criteriilor specificate în proiect.

In sensul celor de mai sus, va informam ca in cadrul acestui proiect, Camera de Comert si Industrie Prahova va organiza in luna SEPTEMBRIE cursul  GRATUIT  « Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca « , 80 ore, acreditat ANC.

Criteriile de selectie a grupului tinta sunt:

  • persoane incadrate cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) sau angajati pe cont propriu (persoana fizica autorizata si intreprindere individuala);
  • varsta cuprinsa intre 25 – 65 ani;
  • sa nu fi beneficiat de sprijin prin alte proiecte finantate pentru acelasi tip de activitate;
  • domiciliul/resedinta in Regiunile Sud-Muntenia, Centru sau Sud-Est
  • diploma de studii tehnice sau reale ( chiar si liceul  )
  • dupa absolvirea cursului, participantii trebuie sa aduca o dovada privind imbunatatirea statutului in campul muncii ca urmare a sprijinului primit.

Pentru persoanele selectate în grupul țintă vor fi organizate activități de consiliere profesională gratuită.

Cursul cuprinde o parte de pregatire teoretica (26 de ore – aprox 7 zile) care se va derula in format FIZIC, dupa-amiaza, la sediul nostru din Ploiesti, cu respectarea conditiilor sanitare anti COVID si o parte de pregatire practica ce consta in realizarea unui proiect sub indrumarea lectorului ( 54 de ore) .

Relatii suplimentare si inscrieri la email. mihaela.hristache@cciph.ro, persoana de contact Dna. Mihaela Hristache, Expert Recrutare si Comunicare Grup Tinta, tel 0244 516666.

Locație

CCI Prahova
Scroll to Top

Caută