Ospătar (Chelner) vânzător în unități de alimentație

Perioadă preconizată pentru desfășurare: septembrie 2021

DATA EXACTĂ DE ORGANIZARE A EVENIMENTULUI URMEAZĂ A FI ANUNȚATĂ ÎN TIMP UTIL. VĂ MULȚUMIM!

Curs GRATUIT organizat de Camera de Comerț și Industrie Prahova: OSPĂTAR (CHELNER) VANZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE, cod N.C 5123.2.1, începand cu luna SEPTEMBRIE, a.c.!

A&C Proiecte si Consultanță Managerială SRL, în calitate de beneficiar, derulează împreună cu Camera de Comerț și Industrie Prahova -Partener 1 și Clasic Global Art SRL-Partener 2, proiectul: „PERFORM-PERfomanța companiei rezultă din FORMarea angajaților”- ID 135395.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, prin Axa prioritară 6: Educație și competențe – Cresterea participarii la programe de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti, cu nivel scazut de calificare si persoanele cu varste peste 40 de ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite  in contexte non-formale si informale

Durata proiectului: 24 de luni, în perioada: 15 ianuarie 2021-14 ianuarie 2023.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea participării a unui număr de 651 angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale), din regiunile Sud-Vest, Sud-Muntenia si Sud-Est,  la activități de informare și conștientizare privind importanța formării profesionale continue, la activități de consiliere profesională, la programe de formare profesională și la evaluare , recunoaștere și validare a rezultatelor învățării ,dobandite anterior, în context informal și non-formal.

Cursul se adresează următoarelor persoane:

 • au domiciliul/reședința într-una din regiunile de implementare ale proiectului: Sud-Vest, Sud-Muntenia și Sud-Est;
 • sunt angajați (inclusiv PFA si întreprinderi individuale);
 • au împlinit 25 ani și au varsta sub 65 ani;
 • au absolvit învățămantul minim obligatoriu;
 • după absolvirea cursului trebuie adusă o dovadă privind îmbunătățirea statutului pe piața muncii ca urmare a sprijinului oferit.

Tipul cursului de ospătar : calificare, nivel 3, 720 ore de pregătire teoretică și practică.

Beneficiile participarii la curs:

 • organizarea activității în unitățile de primire turistică;
 • promovarea produselor și serviciilor ;
 • pregătirea sortimentelor de preparate și băuturi;
 • servirea preparatelor;
 • alcătuirea meniului;
 • organizarea meselor principale;
 • gestionarea stocurilor de băuturi;
 • decorarea salii de servire.

Pentru inscrierea in proiect, va rugam sa contactati pe dl.Octavian Zainescu-responsabil comunicare si recrutare GT, telefon:0722.56.56.50, email: octavian.zainescu@cciph.ro

Locație

CCI Prahova
Scroll to Top

Caută