Date fizice generale

Localizare geografică

Județul Prahova este situat la sud de curbura Munților Carpați, în zona de Centru-Sud a României, fiind străbătut de meridianul de 26º. Est și de paralela de 45º. Nord. Județul Prahova ocupă o suprafață de 4.716 kmp, reprezentând 2% din teritoriul țării.

Relieful județului Prahova este variat și dispus în formă de amfiteatru, repartizat în mod armonios munți (26,2%), dealuri (36,5%) și câmpii (37,3%). Între cel mai înalt punct – vârful Omu (2505m) și cel mai coborât, 70 m, este o diferența de nivel de 2435 m. Această structura de relief pune la dispoziție resurse dintre cele mai variate, de la: păduri de conifere, foioase și pășuni alpine, până la vită de vie, livezi și culturi de câmp.

Rețeaua hidrografică a județului Prahova

Datorită reliefului și a poziției geografice, județul are o rețea hidrografică densă, orientată de la nord la sud, ce se colectează în câteva râuri principale: Prahova, Doftana, Teleajen, Cricov, Slănic. Răul Prahova, principalul curs deapa, care a dat și numele județului,străbate județul de la nord la sudpe o lungime de 193 km.

Clima județului Prahova este temperat-continentală. Temperatura medie anuală este de -2 ºC la altitudini mari și depășește 10 ºC în regiunile joase din câmpie; cea mai călduroasă luna a anului este luna iulie; cea mai rece luna este ianuarie.

Resursele naturale ale județului Prahova

Cele mai importante resurse sunt hidrocarburile și minereurile nemetalifere a căror exploatare și prelucrare au contribuit la dezvoltarea industrială a județului Prahova. Principalele resurse naturale ale județului Prahova: țiței și gaze naturale, cărbune (lignit), nisip cuarțos, nisip bituminos, ghips, calcar, gresii și conglomerate, marne, argile bentonitice, ape minerale – bicarbonate, calcice, bromurate, sulfuroase, sulfatate, clorurate și sodice.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută