Repere istorice și de istorie economică prahoveană

Mihai Viteazul a declarat Ploieștiul târg domnesc în 1601, transformându-l într-un oraș înfloritor de rezidență domnească;
Secolul al XVII-lea și începutul secolului al XIX –lea, au fost marcate de dezvoltarea comerțului, exploatarea și prelucrarea resurselor naturale – între care petrolul a avut întotdeauna un rol aparte, rol pe care îl păstrează și în zilele noastre;

În secolul al XVII-lea a început exploatarea zăcământului de sare de la Salina Slănic Prahova. În prezent, Slănic Prahova găzduiește o stațiune balneoclimaterică și cea mai mare salină din Europa.

România a fost prima țară cu o producție de petrol atestată oficial – 275 tone în 1857, fapt consemnat în publicația de specialitate „The Science of Petroleum Encyclopedic English Book” – ediția 1939;

În 1875 și-a început producția la Ploiești rafinăria Mehedințeanu, prima din lume;

În 1904 a fost fondată la Câmpina prima școală de maiștri sondori din lume;

În 1908 au fost înființate la Ploiești atelierele Concordia, pentru repararea și fabricarea de utilaje petroliere, ce au constituit un precursor al renumitelor companii de producție de utilaj petrolier din prezent.

Între 1950 – 1957 au fost înființate în Prahova institute de cercetare și proiectare pentru domenii că prospecțiunile, forajul, extracția, transportul și prelucrarea petrolului și a gazelor, ca și a echipamentelor petroliere;

Începând cu 1967, în Ploiești funcționează Universitatea de Petrol și Gaze, unică de acest profil în Europa de S-E, cu facultăți de specific petrolier: Ingineria Petrolului și a Gazelor, Tehnologia Petrolului și Petrochimie;

În județul Prahova funcționează 4 rafinării: Petrobrazi (OMV Petrom), Vega (Rompetrol), Petrotel-Lukoil (Lukoil) și Steaua Română.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută