Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

PERFORM – PERformanța companiei rezultă din FORmarea angajatilor

Sursa de finantare:

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Titlul proiectului:

 • PERFORM – PERformanța companiei rezultă din FORmarea angajatilor
 • Cod proiect: POCU/726/6/12/135395

Perioada de implementare:

 • 24 luni (15 ianuarie 2021 – 14 ianuarie 2023)

Parteneriat:

 • A & C PROIECTE ȘI CONSULTANȚĂ MANAGERIALĂ SRL, în calitate de beneficiar, împreună cu CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE PRAHOVA (CCIPH) Partener 1, și CLASIC GLOBAL ART SRL Partener 2

Obiectivul general al proiectului:

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl constituie creșterea gradului de participare a 651 de angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale) din regiunile Sud-Vest, Sud-Muntenia și Sud-Est la activități de informare și conștientizare privind importanța formării profesionale, activități de consiliere profesională, programe de formare profesională, precum și evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite anterior, în context non-formal și informal.

Activități:

A1- MANAGEMENTUL PROIECTULUI

A1.1 – Managementul general al proiectului: planificarea, organizarea, evaluarea si controlul proiectului A1.2 – Activități indirecte de suport pentru managerul de proiect, informare și publicitate și alte activități administrative conexe

A2. ORGANIZAREA UNEI CAMPANII DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE IN VEDEREA PROMOVARII IMPORTANTEI FORMARII PROFESIONALE

A2.1 – Organizarea de evenimente de promovare FPC la nivel regional A2.2 – Promovarea continuă a importanței formării profesionale

A3 – FURNIZAREA DE SERVICII DE CONSILIERE PROFESIONALĂ

A3.1 – Activități de recrutare, selecție și evaluare a calității serviciilor furnizate grupului țintă A3.2 – Derularea sesiunilor de consiliere profesională

A4 – ORGANIZAREA UNUI PROGRAM DE FORMARE ȘI EVALUARE COMPETENȚE PENTRU UN NUMĂR DE 651 DE ANGAJAȚI

A4.1 – Organizarea logistică a programelor de formare continua

A4.2 – Derularea programelor de formare profesională pentru 541 de angajați

Rezultatele preconizate/ beneficii ale proiectului:

 • 6 evenimente de informare în vederea promovării importanței formării profesionale la nivel regional;
 • 300 de persoane participante la evenimentele de informare;
 • 1 campanie continuă pe perioada celor 24 de luni de proiect în vederea promovării importanței formării profesionale;
 • 651 de angajați informați privind importanța formării profesionale și beneficiile acesteia;
 • 5 parteneriate cu stakeholderi, în vederea asigurării informării cu privire la necesitățile de formare profesională;
 • 651 de persoane selectate pentru a participa la activitățile de consiliere și formare profesională;
 • 1 centru de recrutare și informare GT;
 • 651 de angajați participanți la sesiunile de consiliere profesională;
 • 541 de angajați participanți la cursurile de formare profesională continuă;
 • 110 de persoane din GT beneficiari de servicii de evaluare a competențelor;
 • minim 433 diplome/certificate de absolvire;
 • 50 de participanți la workshop-uri de dezvoltare personală și antreprenoriat.

Contact: