Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

RAPORT REZULTATE proiect “DIGITAL Training IMM”, ID 142577-Sustenabilitate

RAPORT REZULTATE proiect “DIGITAL Training IMM”, ID 142577- SUSTENABILITATE

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE PRAHOVA, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu FAXMEDIA CONSULTING SRL– Partener 1 a implementat proiectului DIGITAL Training IMM”, ID 142577.

Proiectul s-a derulat în perioada: 11 noiembrie 2022 – 31 decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea nivelului de cunoștințe/ competențe/aptitudini ale angajaților IMM-urilor ce activeaza în sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, în regiunea Sud-Muntenia, prin furnizarea de sesiuni de formare profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor si acordarea de asistenta specializata în vederea elaborării și introducerii de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizarii digitale și pentru dobândirea competenţelor primare/avansate în domeniul TIC.

Atât indicatorii, cât și rezultatele proiectului au fost îndeplinite cu succes:

  • 144 ANGAJAȚI beneficiari de PROGRAME DE FORMARE A COMPETENȚELOR MARKETING SOCIAL – MEDIA;
  • 179 ANGAJAȚI beneficiari de PROGRAME DE FORMARE A COMPETENȚELOR  AVANSATE ÎN UTILIZAREA TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICĂRII;
  • 123 ÎNTREPRINDERI SPRIJINITE;
  • 6 ÎNTREPRINDERI CARE AU INTRODUS PROGRAME DE ÎNVAȚARE LA LOCUL DE MUNCA, la 6 luni dupa finalizarea sprijinului.

Date de contact:

Maria-Manuela DIACONU, Coordonator informare grup țintă

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDSUTRIE PRAHOVA

Adresă: Municipiul Ploiești, str. Cuza Vodă, nr. 8, județul Prahova, cod poștal 100010

Telefon: 0753 311 955, e-mail: manuela.diaconu@cciph.ro