Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

RESPONSABIL DE MEDIU

Cod COR: 325710

Tip de curs: autorizat  Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei in baza O.G. 129/2000, republicata

Conditii de acces: studii medii, cu diploma de bacalaureat

Program de desfășurare: 2/3 zile/saptamana, orele 16:30

Durată: 60 de ore

 Grup tinta:

Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa se specializeze in problematica si legislatia mediului

Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor, articolul 23, alin. 4,dispune: „Pentru indeplinirea obligatiilor legale privind gestionarea deseurilor, titularul unei activitati, pentru care autoritatea competenta pentru protectia mediului a emis o autorizatie de mediu/autorizatie integrata de mediu, are obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. Conform alin. 5 „Persoanele desemnate, prevazute la alin. 4, trebuie sa fie instruite in domeniul prevenirii generarii de deseuri si al managementului deseurilor, inclusiv in domeniul substantelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfectionare si specializare recunoscute la nivel national conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile

Competente profesionale obtinute:

 • Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului
 • Aplicarea prevederilor legale privind un mediu sanatos, securitate in munca si in domeniul situatiilor de urgenta
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Coordonarea procesului de instruire in domeniul mediului
 • Gestionarea actelor normative de mediu
 • Elaborarea programului de management de mediu
 • Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu
 • Monitorizarea factorilor de mediu
 • Realizarea auditului intern
 • Elaborarea programului de audit intern
 • Supravegherea activitatii de pregatire pentru situatiile de urgenta
 • Intocmirea documentatiei de management de mediu
 • Raportarea activitatii de mediu

Cost curs:

900 lei – pers.fizice

1000 lei – pers. juridice

Taxa examen 80 lei (TVA inclus)

Mod de plată: integral sau in 2 rate, prima rata inainte de inceperea cursului;

Membrii CCI Prahova beneficiaza de discount in functie de nivelul cotizatiei pentru care au optat.

Cei care au urmat un curs de Responsabil gestionare deseuri in cadrul CCIPH, beneficieaza de o reducere de 150 lei din tariful cursului.

Informatii suplimentare: tel 0244/596369, 0741231247, e-mail: curs@cciph.ro

Persoane de contact: Ancuta Neder – Director, Anca Petrescu – Consilier, Silvia Ghinea – Consilier