Anunțuri & informări de la autorități

Munca suplimentară în 2018

Regimul juridic al muncii suplimentare este tratat în Codul muncii, unde se prevăd contextul în care se poate munci peste program, cum trebuie recompensați salariații

Read More »
închide Panel