Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

Vizita la Camera de Comerț și Industrie Prahova a Președintelui Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior

Vineri, 14 iulie 2023, Camera de Comerț și Industrie Prahova, reprezentată de Dl. Aurelian Gogulescu, Președinte,  a primit vizita Dlui. Rareș Burlacu, Președintele Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), care a fost însoțit de Dl. Sorin Toader, Ministru Consilier în cadrul Biroului pentru Promovare Comercială și Economică, Ambasada României la Seoul.

Discuțiile au vizat aspecte privind promovarea externă a companiilor exportatoare românești și prahovene în special, în vederea creșterii volumui schimburilor comerciale pe componenta export, dar și găsirea unor soluții concrete și eficace pentru atragerea de investiții străine în județul Prahova și în România.

Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior este un organism nou înființat, în subordonea directă a Guvernului României, având ca scop aplicarea politicii Guvernului pentru atragerea investițiilor străine directe și de portofoliu în România, promovarea comerțului exterior, inclusiv a serviciilor românești, precum și pentru urmărirea investițiilor românești în străinătate.