Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

Vizită la Ploiești a Dlui. Faton Bejta, însărcinat cu afaceri al Republicii Macedonia în România

Miercuri, 23 august 2017, la Camera de Comerț și Industrie Prahova a avut loc o vizită de cunoaștere reciprocă a Domnului Faton Bejta, Însărcinat cu Afaceri al Republicii Macedonia în România.

Înaltul oaspete macedonean a fost primit de către Dl. Aurelian Gogulescu, în dublă să calitate de Președinte al Camerei de Comerț și Industrie Prahova și Consul Onorific al Republicii Macedonia în România.

Discuțiile purtate cu acest prilej au vizat atât stadiul relației bilaterale, precum și colaborări viitoare în vederea dezvoltării relațiilor româno-macedonene pe multiple planuri –  economico-comercial,  dar și instituțional, în educație, cultură, turism, etc.