Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

Comunicat de presă- Închidere proiect POCU/143368 „IDEA-Inovare digitală esențială pentru angajați și angajatori”

Comunicat de presă

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE PRAHOVA, în calitate de Solicitant, în parteneriat cu EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL – Partener 1 a implementat în perioada 13 Mai 2022 – 12 Noiembrie 2023 proiectul IDEA – Inovare digitală esențială pentru angajați și angajatoriPOCU/860/3/12/143368

 

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectiv specific 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, Apel nr.: POCU/860/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților /12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților.

 

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului “IDEA – Inovare digitala esentiala pentru angajati si angajatori” consta in cresterea si imbunatatirea nivelului de cunostinte si competente digitale in randul angajatilor din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Nord-Est, prin derularea unui program de sustinere a competentelor digitale pentru angajatii din IMM-uri, in cadrul caruia 310 angajati vor beneficia de formare de competente digitale in vederea profesionalizarii si adaptarii la cerintele pietei muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potential

competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

In vederea imbunatatirii cunostintelor si competentelor digitale, 118 angajati vor fi selectati pentru a beneficia de programe de formare a competentelor digitale de baza, 158 angajati vor fi selectati pentru a beneficia de programe de formare a competentelor digitale avansate si 34 angajati vor fi selectati pentru a beneficia de programe de formare a competentelor digitale dedicate specialistilor in domeniul IT. In completarea acestor programe de formare, 32 intreprinderi care isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC/SNCDI sau intreprinderilor care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta mentionate anterior vor beneficia de sprijin in identificarea posibilitatilor si a potentialului de digitalizare in scopul elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca in cel putin 3 dintre ele.

 

Principalele rezultate în urma implementării proiectului au fost:

R1 – 316 persoane (angajați ce au beneficiat de activitățile din cadrul proiectului ca GT) certificate, care și-au îmbunătățit nivelul de cunostințe/ competențe/ aptitudini urmare a sprijinului primit.

R2 – 4 întreprinderi care au introdus programe de învațare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și pentru dobândirea competențelor primare / avansate în domeniul TIC.

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 4.788.811,13 lei, valoarea cofinanțării UE: 4.690.385,40 lei (valoarea eligibila nerambursabilă din FSE: 3.986.827,62 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 703.557,78 lei).

 

Data începerii și data finalizării proiectului: 13 Mai – 12 Noiembrie 2023.

 

Grupul tinta al proiectului este format din 310 angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv, identificate conform SNC si/sau in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, intreprinderi care intentioneaza sa creasca si/sau sa imbunatatirea nivelului de cunostinte si competente digitale in randul angajatilor. Acestia vor fi selectati din regiunile Sud Muntenia,Sud-Est, Nord-Est.Din cele 310 persoane ce vor alcatui grupul tinta al proiectului, un numar de 34 persoane vor fi varstnice (55-64 de ani) si 127 vor fi femei, contribuind la atingerea indicatorilor asumati in proiect.

 

PARTICIPAREA LA TOATE ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI A FOST GRATUITĂ!