Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

Servicii complete pentru înființări, modificări și radieri entități economice

Compartimentul Consultanță în Afaceri din cadrul Camerei de Comerț și Industrie Prahova oferă asistență în procesul de înființare a entitatilor economice, indiferent de forma juridică a acestora, în procesul de modificare a actelor constitutive și de asemenea, în procesul de radiere.

 

ÎNFIINȚARE

Oferim asistență pentru identificarea / alegerea celei mai potrivite forme juridice: S.A, S.R.L, P.F.A, I.I, I.F.

Parcurgem toți pașii, de la rezervarea denumirii până la ridicarea certificatului de înregistrare:

 • Consultanţă privind documentele necesare
 • Redactarea actelor constitutive, contractelor de închiriere sau de comodat, declarațiilor necesare
 • Completare cereri și formulare
 • Constituire, depunere și ridicare dosar de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova

MODIFICARE

Inființare sau desfiintare punct de lucru / Schimbare sediu social / Suspendare sau reluare activitate / Adaugare sau eliminare cod CAEN / Cesiune, Fuziune, sau Divizare:

 • Consultanță privind modificarea actelor constitutive
 • Redactarea documentelor necesare: decizii ale asociatului unic, hotărâri ale Adunării Generale a Asociaților, act constitutiv actualizat
 • Completare cereri și formulare
 • Constituire, depunere și ridicare dosar de la Oficiul Registrului

RADIERE DIN REGISTRUL COMERȚULUI:

 • Consultanță privind procedura radierii
 • Redactarea deciziei sau a hotărârii Adunării Generale a Asociaților
 • Completarea cererilor și a formularelor
 • Constituire, depunere și ridicare dosar de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova

ALTE SERVICII :

 • Completare și depunere formulare pentru Declarația Beneficiarului Real
 • Obținere certificat constatator pentru informare
 • Susținere Curs Vanzator, necesar în vederea înființării PFA, II , IF (în cazul în care în obiectul de activitate se regăsește un cod CAEN din domeniul alimentar) + eliberare atestat.

 

Informaţii suplimentare:

Camera de Comert si Industrie Prahova,

telefon: 0344.401.203 email: consultanta@cciph.ro,

persoana de contact – Dl. Cristian Vezeteu – Consilier

Birou Juridic, Resurse Umane, Arbitraj Comercial