Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

CONECT COmpetențe NEcesare CreșTerii performanței angajaților

Sursa de finantare:

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Titlul proiectului:

 • „CONECT COmpetente NEcesare CresTerii performantei angajatilot” 
 •  Cod proiect: POCU/726/6/12/135373

Perioada de implementare:

 • 7 Aprilie 2021 – 6 Aprilie 2023 – 24 luni

Parteneriat:

 • Lider: EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL_
 • Membru 1: CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE PRAHOVA
 • Membru 2: RESUM CONSULTING S.R.L.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea gradului de participare a 651 de angajati (inclusiv PFA si intreprinderi individuale) din regiunile Centru (Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu) Sud-Muntenia si Sud-Est (Braila, Buzau, Constanta, Tulcea, Vrancea) la activitati de informare si constientizare privind importanta formarii profesionale, activitati de consiliere profesional, programe de formare profesională, precum și evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite anterior, în context non-formal și informal

Activități:

A1 – Managementul proiectului  

A1.1 – Managementul general al proiectului: planificarea, organizarea, evaluarea și controlul proiectului_Lider parteneriat

A1.2 – Activități indirecte de suport pentru managerul de proiect, informare și publicitate și alte activități administrative conexe_ EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL, RESUM CONSULTING S.R.L., CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE

A2 – Organizarea unei campanii de informare și conștientizare în vederea promovării importanței formării profesionale

A2.1 – Organizarea de evenimente de promovare FPC la nivel regional_Lider parteneriat

A2.2 – Promovarea continuă a importanței formării profesionale_CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE, EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL

A3 – Furnizarea de servicii de consiliere profesională

A3.1 – Activități de recrutare, selecție și evaluare a calității serviciilor furnizate grupului țintă_CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE, EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL, RESUM CONSULTING S.R.L.

A3.2 – Derularea sesiunilor de consiliere profesională_RESUM CONSULTING S.R.L., EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL, CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE

A4 – Organizarea unui program de formare și evaluare competențe pentru un număr de 651 de angajați

A4.1 – Organizarea logistică a programelor de formare continua_EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL, CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE, RESUM CONSULTING S.R.L.

A4.2 – Derularea programelor de formare profesională pentru 551 de angajați_CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE, RESUM CONSULTING S.R.L., EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL

A4.3 – Derularea sesiunilor de evaluare, recunoaștere și validare a competențelor pentru 100 de angajati_EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL

Rezultatele preconizate/ beneficii ale proiectului:

 • 6 evenimente de informare în vederea promovării importanței formării profesionale la nivel regional;
 • 300 de persoane participante la evenimentele de informare;
 • 1 campanie continuă pe perioada celor 24 de luni de proiect în vederea promovării importanței formării profesionale;
 • 651 de angajați informați privind importanța formării profesionale și beneficiile acesteia;
 • 5 parteneriate cu stakeholderi, în vederea asigurării informării cu privire la necesitățile de formare profesională;
 • 651 de persoane selectate pentru a participa la activitățile de consiliere și formare profesională;
 • 1 centru de recrutare și informare GT;
 • 651 de angajați participanți la sesiunile de consiliere profesională;
 • 541 de angajați participanți la cursurile de formare profesională continuă;
 • 110 de persoane din GT beneficiari de servicii de evaluare a competențelor;
 • minim 441 diplome/certificate de absolvire;
 • 50 de participanți la workshop-uri de dezvoltare personală și antreprenoriat;