Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

EXPERT LEGISLATIA MUNCII

Cod COR: 242220

Tip de curs: autorizat Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei in baza O.G. 129/2000, republicata

Conditii de acces: studii superioare cu diploma de licenta

Alte studii necesare: Pot participa la programul de educație și formare profesională persoanele care
îndeplinesc una dintre următoarele condiții de studii și experiență relevantă în domeniu:
a) Pentru absolvenții de studii superioare în drept, administrație publică / științe administrative cu diplomă de licență sau echivalent, este obligatorie o experiență de minim 2 ani în domeniul dreptului muncii / resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii
sau
b) Pentru absolvenții de studii superioare în alt domeniu decât drept sau administrație publică / științe administrative absolvite cu diplomă de licență sau echivalent este obligatorie o experiență de minim 3 ani, în domeniul resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii.

Cursanții care nu îndeplinesc condițiile de studii sau de vechime vor primi un certificat de participare, eliberat de Camera de Comerț și Industrie Prahova.

Mod de desfasurare: Cursul poate fi organizat atat online cat si cu prezenta fizica (la sediul Camerei de Comerț și Industrie Prahova). La inscriere, veti preciza modalitatea preferata de participare la curs.

Indiferent de modul de modul de desfășurare a cursului, participanții vor avea acces, pe întreaga durată a cursului, la o bibliotecă online cu materiale teoretice video sau în format pdf, legislație actualizată, jurisprudență relevantă.

Durată: 240 ore

Expertul în legislația muncii este un profesionist care are cunoștințe aprofundate în domeniul reglementării juridice a relațiilor de muncă. Funcția a fost introdusă recent în Clasificare Ocupațiilor din România și poate fi exercitată doar de către persoanele care urmează și absolvă un curs de specializare.

Cursul este dedicat atât profesioniștilor care doresc ocuparea unei funcții de expert în legislația muncii, cât și celor care au ca obiectiv dobândirea cunoștințelor teoretice și practice pentru aplicarea legislației muncii în domeniul în care își desfășoară activitatea.

Obiectivele cursului:

  • Dobândirea cunoștințelor teoretice și practice pentru aplicarea legislației muncii în raporturile individuale și colective de muncă
  • Actualizarea cunoștințelor în acord cu evoluțiile legale și jurisprudențiale
  • Validarea practicilor curente
  • Identificarea și evitarea erorilor în interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale și a jurisprudenței

Competenţe dobandite in urma participarii la curs (conform standard ocupational): 

1. Furnizarea serviciilor de management al relațiilor de muncă
2. Coordonarea serviciului extern specializat în resurse umane și salarizare
3. Auditarea activității de resurse umane și salarizare la nivelul unității
4. Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor în limita mandatului acordat
5. Asigurarea asistenței tehnice de specialitate a angajatorilor sau, după caz, a lucrătorilor
6. Redactarea / avizarea contractelor de muncă, precum și a altor documente subsecvente acestora
7. Redactarea / avizarea regulamentelor, politicilor, procedurilor, precum și a tuturor actelor interne specifice relațiilor de muncă
8. Organizarea / normarea muncii și stabilirea sferelor de atribuții
9. Elaborarea sistemelor de salarizare și calcularea drepturilor salariale
10. Promovarea egalității de șanse și combaterea discriminării / hărțuirii la locul de muncă
11. Realizarea cercetării disciplinare a lucrătorilor
12. Aplicarea procedurilor legale privind răspunderea patrimonială
13. Aplicarea procedurilor privind concedierea lucrătorilor
14. Soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale lucrătorilor
15. Concilierea conflictelor de muncă

Curs deschis pentru:

  • Profesioniști în domeniul resurselor umane
  • Juriști
  • Membri de sindicat și reprezentanți ai salariaților
  • Manageri
  • Coordonatori servicii externe specializate în resurse umane şi salarizare

! Conform prevederilor Codului muncii, serviciile externe specializate în resurse umane şi salarizare vor fi coordonate de către un expert în legislaţia muncii.

Formator:  Dana Volosevici este doctor în drept și avocat coordonator la VP&Parners, societate de avocatură specializată în consultanță în domeniul dreptului muncii și dreptului industrial.

Autor al monografiilor „Gestionarea juridică a resurselor umane” și ”Detașarea transnațională. Aspecte teoretice și practice”.

Din anul 2002, activitatea de consultanță juridică este dublată de aceea de cadru didactic universitar. Teza sa de doctorat, „Analyse multi-facettes de l’intégration des salariés dans les sociétés commerciales, en France et en Roumanie”, a primit cea mai înaltă distincție a sistemului universitar francez – mention très honorable avec félicitations du jury.

Cost curs: 1600 lei

Taxa examen 80 lei (TVA inclus)

Mod de plată: integral sau in 3 rate, prima rata inainte de inceperea cursului;

Membrii CCI Prahova beneficiaza de discount in functie de nivelul cotizatiei pentru care au optat

Informatii suplimentare: tel 0244/596369, 0741231247, e-mail: curs@cciph.ro

Persoane de contact: Ancuta Neder – Director, Silvia Ghinea – Consilier