Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

IDEA – Inovare digitala esentiala pentru angajati si angajatori

 Sursa de finantare:

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectiv specific 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

 

 Lider: CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE PRAHOVA

 Membru 1: EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL

 

Perioada de implementare: 12 Mai 2022 – 11 Noiembrie 2023

 

OBIECTIV GENERAL:

Obiectivul general al proiectului “IDEA – Inovare digitala esentiala pentru angajati si angajatori” consta in cresterea si imbunatatirea nivelului de cunostinte si competente digitale in randul angajatilor din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Nord-Est, prin derularea unui program de sustinere a competentelor digitale pentru angajatii din IMM-uri, in cadrul caruia 310 angajati vor beneficia de formare de competente digitale in vederea profesionalizarii si adaptarii la cerintele pietei muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

In vederea imbunatatirii cunostintelor si competentelor digitale, 118 angajati vor fi selectati pentru a beneficia de programe de formare a competentelor digitale de baza, 158 angajati vor fi selectati pentru a beneficia de programe de formare a competentelor digitale avansate si 34 angajati vor fi selectati pentru a beneficia de programe de formare a competentelor digitale dedicate specialistilor in domeniul IT. In completarea acestor programe de formare, 32 intreprinderi care isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC/SNCDI sau intreprinderilor care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta mentionate anterior vor beneficia de sprijin in identificarea posibilitatilor si a potentialului de digitalizare in scopul elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca in cel putin 3 dintre ele.

 

 ACTIVITATI:

  A1 – Managementul proiectului

A1.1 – Managementul general al proiectului: planificarea, organizarea, evaluarea si controlul proiectului_Solicitant

A1.2 – Activitati indirecte de suport pentru managerul de proiect, informare si publicitate si alte activitati administrative conexe_Solicitant si Membru 1

 A2 – Organizarea si derularea de campanii de constientizare a angajatorilor din domeniile SNC/SNCDI

A2.1 – Organizarea si derularea de campanii de constientizare a angajatorilor în vederea recrutarii, selectiei si comunicarii cu grupul tinta_Solicitant si Membru 1

A2.2 – Dezvoltarea de parteneriate relevante pentru promovarea importantei si necesitaþii participarii angajailor la programe de formare continua_ Solicitant si Membru 1

  A3 – Furnizarea de programe de formare profesionala în domeniul competentelor digitale

A3.1 – Organizarea si derularea programelor de formare profesionala în domeniul competentelor digitale_ Solicitant si Membru 1

  A4 – Acordarea de sprijin pentru organizarea de programe de învatare la locul de munca în domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor

A4.1 – Sprijinirea întreprinderilor pentru valorificarea potenþialului de digitalizare si organizarea de programe de învatare la locul de munca

 

GRUP TINTA: 

Grupul tinta al proiectului este format din 310 angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv, identificate conform SNC si/sau in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, intreprinderi care intentioneaza sa creasca si/sau sa imbunatatirea nivelului de cunostinte si competente digitale in randul angajatilor. Acestia vor fi selectati din regiunile Sud Muntenia, Sud-Est, Nord-Est.

Din cele 310 persoane ce vor alcatui grupul tinta al proiectului, un numar de 34 persoane vor fi varstnice (55-64 de ani) si 127 vor fi femei, contribuind la atingerea indicatorilor asumati in proiect.

REZULTATELE PROIECTULUI:
  • Persoane care dobândesc o calificare/ care si-au validat competentele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligenta aferente SNC/SNCDI la încetarea calitatii de participant: 295
  • Întreprinderi care introduc programe de învatare la locul de munca, la 6 luni dupa finalizarea sprijinului, din care: – IMM-uri: 3
  • Angajati care beneficiaza de programe de formare: 310
  • Întreprinderi sprijinite, din care: -IMM-uri: 32

CURSURI ORGANIZATE DE CCI PRAHOVA:

  • Curs Specialisti IT – 17 cursanti – 40 ore curs
  • Curs IT avansati – 79 cursanti – 40 ore curs
  • Curs IT de baza – 59 cursanti – 40 ore curs