Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

Powering Romanian SMEs to Increased Knowledge in Sustainable Efficiency / Dinamizarea IMM-urilor din România prin creșterea cunoștințelor în eficiență sustenabilă