Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

SERVICIU NOU OFERIT DE CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE PRAHOVA SERVICII ELECTRONICE DE CERTIFICARE KIT DE SEMNĂTURA ELECTRONICĂ

Camera de Comert si Industrie Prahova, in parteneriat cu  Camera de Comerţ şi Industrie a României, si  AlfaTrust Certification S.A., vine în întâmpinarea companiilor din judetul Prahova  cu o serie de servicii electronice de certificare, acreditate conform cerințelor reglementarilor europene si nationale in vigoare.

Semnătura electronica este nu numai necesară, ci și indispensabilă mediului de afaceri actual, ținând cont că semnătura electronică calificată, creată cu un certificat digital calificat, are aceeași valoare ca și semnătura olografă, aceasta oferind valoare legala oricărui document electronic. Astfel, companiile pot renunța total sau parțial la documentele tipărite (se reduc astfel substanțial cheltuielile cu imprimarea, curieratul, arhivistica, consumabilele, etc).

Certificatul Digital Calificat asigură integritate, confidențialitate, non-repudiere și autenticitate  documentelor transmise electronic, permițând identificarea utilizatorilor fără echivoc în mediul virtual.

Semnătura electronică calificată creată cu un Certificat Digital Calificat are o vastă utilizare în relația cu autoritățile si nu numai, spre  exemplu:

 • în relațiile cu Instituțiile de Stat – Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF);
 • FOREXEBUG – Trezorerie;
 • Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM);
 • Monitorul Oficial;
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM);
 • Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC);
 • Decontările către Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate (CNAS);
 • Rețeta electronică certificată pentru CNAS și SIUI;
 • Depunerea și semnarea electronică a documentelor solicitate de Autorităţile Contractante din cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP/SICAP);
 • Transmiterea raportărilor către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
 • Depunerea documentelor pentru Fonduri Europene;
 • Depunere declarații la Fondul de Mediu.
 • de asemenea, pentru semnarea oriăror altor  documente care în mod tradițional sunt semnate olograf și transmise/depuse fizic.

CCI Prahova, ca Agent al operatorului CCI a Romaniei  oferă , la tarife avantajoase,  servicii electronice complete precum: certificate digitale calificate, semnatură electronică calificată, mărci temporale calificate și certificate digitale calificate  s.a.

Persoana de Contact din cadrul CCI Prahova este Dl. Cristian Vezeteu – Consilier in cadrul Biroului Juridic , Resurse Umane , Arbitraj Comercial – email : cristian.vezeteu@cciph.ro, consultanta@cciph.ro, Tel. 0344 401 203